Generalforsamling 2019

Helsinge Pensionistforening holdt ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2019. Nedenfor kan du se:

  • Referatet fra generalforsamlingen
  • Formandens beretning

 

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Helsinge Pensionistforenings ordinære generalforsamling

Fredag den 15. marts 2019 kl. 14.30 i Café Appetit, Helsingegården

Formanden Karsten Olsen bød velkommen og takkede de ca. 120 personer for fremmødet, hvorefter vi sang nr. 52 "Den danske sang er en ung blond pige".

Derefter et minuts stilhed til ære for de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Iris Boje blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, dels ved annonce i Ugeposten 26.2.2019, dels i den udsendte folder til medlemmerne. Herefter henviste hun til den omdelte dagsorden og konstaterede, at ingen havde indvendinger mod denne, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af referent

Jørgen Ellehammer Rasmussen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere

Irene, Anita og Anna Lohman Pedersen. 

4. Beretning ved formanden

Karsten Olsen aflagde én fyldig beretning, hvilken er vedlagt referatet og som blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren

Kassereren Jette Søndergaard gennemgik regnskabet, der blev enstemmigt godkendt efter Jette besvarede nogle spø rgsmål blandt andet om taxakørsel. Margrethe roste Jette og Karsten for henholdsvis regnskab og beretning.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag.

7. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag. 

8. Fastsættelse af kontingent for 2020

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 Kr., hvilket blev godkendt.

9. Valg af kasserer for 2 år

Jette Søndergaard blev genvalgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Eli Andersen blev genvalgt

Alice Hansen blev genvalgt 

11. Valg af suppleanter

Birthe Hansen blev genvalgt. Flemming Larsen blev nyvalgt.

12. Valg af revisor for 2 år

Margrethe Pedersen blev genvalgt

13.Valg af revisor for 1år

Bodil Larsen blev nyvalgt. 

14. Valg af revisorsuppleant

Anna Lohmann Pedersen blev nyvalgt.

15. Eventuelt

Margrethe rettede én tak til bestyrelsen for alt i året, der er gået.

Formanden oplyste, at der er 436 medlemmer og takkede for de pæne ord og dirigenten for styringen af generalforsamlingen og takkede Svend Aage Jørgensen for 23 år i bestyrelsen og 2 år som suppleant samt bestyrelsen i øvrigt, revisorerne med flere for indsatsen og godt samarbejde i det forløbne år, hvorefter der blev uddelt vingaver.

Til afslutning blev nr. 32 "Dagen går med raske fjed" sunget.

Efter generalforsamlingen blev der budt på kaffe/the og lagkage samt 5 gratisbankospil.

 

Som referent: Jørgen Ellehammer Rasmussen

Som dirigent: Iris Boje

Som formand: Karsten Olsen

 

 

Formandens beretning 2019

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 15. marts 2019

Generalforsamlingen her i Helsinge Pensionistforening er en slags status over året der er gået samt hvordan foreningen har det og hvad den gør.

Foredrag

Den 11. maj havde vi foredrag med Hans-Peter Tams. Han fortalte om barske barndomsminder i en hovedløs krig, om børn på flugt fra øst til vest gennem en kold, rå og brutal verden. Et meget rørende foredrag hvor han også selv blev berørt og det gør han hver gang han fortæller om sine oplevelser. Det var et skuffende lavt antal tilhører, kun 30 personer inclusive hele bestyrelsen.

Underholdning

Så er det gået bedre med besøgstallene til underholdningerne. Den 31. august havde vi besøg af Frank og Fyrene. Vi fik rigtig god musik og sang og flere af gæsterne udtrykte, at dem vil vi gerne have igen. De kommer igen den 30 august i år. Vi var ca. 100 medlemmer til denne underholdning.

Den 12. oktober var det Lis og Per der underholdt. Her fik vi også nogle af deres kendte sange, også nogle mindre kendte. Lis og Per har så været topscorerne for deltagerantal hos os, 137-38 personer i alt.

Den næste i rækken af underholdere var Jan Schou. Han var virkelig festlig, alene den måde han kom ind i salen på med højt humør og sjove bemærkninger. Det satte det gode humør i gang hos os alle. Jan Schou havde pianist med. Vi var 110 samlet denne dag.

Så blev det tid til årets julefrokost som for andet år i træk foregik på Hundeste Kro. Vi var 100 personer på dette arrangement og vi blev godt underholdt af BG-Band. Jeg kan allerede nu oplyse, at julefrokosten i år, 2019, bliver på Gerlev Kro den 5. december

Så nåede vi frem til julemåneden. Den 14. december kom Trine Gadeberg og underholdt i 50 minutter. God underholdning selvom der opstod en lille misforståelse om tidspunktet. Gæsterne fik gløgg og æbleskiver samt kaffe og derefter blev gavepakkerne omdelt. Arrangementet samlede 130 gæster.

Her i 2019 har vi haft besøg af Kisser og Søren. De leverede også en rigtig god underholdning med gode, kendte sange og nogle smukke, stille sange.

Godt gået og vi ser dem gerne igen en anden gang. Ca 120 gæster. Kisser og Søren indtog førstepladsen på DK4 s dansktop dagen efter deres optræden hos os.

Den 1. marts, for 14 dage siden, var det Preben og Jens Jakob Nissen, far og søn der underholdt os på bedste vis med både foredrag om Elvis Presleys liv på godt og ondt og med rigtig god musik og sang. En rigtig god oplevelse for os alle. De skal være velkomne en anden gang.

Udflugter

Den 1. maj havde vi fyldt 2 busser, 100 personer, og kørte til Bromølle Kro hvor vi spiste en dejlig frokost og fik også en kort fortælling om de uhyggelige mord der blev begået på kroen for nogle hundrede år siden.

Fra kroen kørte vi til Zengarden, kun 14 – 15 kilometer fra kroen. Den gode varme sommer begyndte den 2. maj i 2018. Men vi var på udflugt den 1. maj og havde regnvejr hele dagen. Dermed var det kun nogle få der gik en tur i de smukke omgivelser, resten gik direkte ind i kaffestuerne.

På hjemturen spillede vi en gang busbanko.

Vi havde endnu en forårstur. Vi var en tur i Sverige. Nogle af gæsterne havde aldrig kørt på Øresundsbroen og mange af os havde aldrig været i Malmø. Vi kørte en lille tur rundt i Malmø og derefter til spisestedet Ringsjøns Krog og Wærdshus. Meget smukt beliggende ved en sø og vejret var dejligt med fuld sol.

Fra spisestedet kørte vi et kort stykke vej og nåede Bosjø Kloster, hvor vi fik rundvisning, både inde og ude. Klostret er i privateje og har været det i flere hundrede år. Ejeren fortalte, at de var i gang med overdragelsen til hans søn, og således kan klostret fortsætte med at være familieejet.

Ferietur til Alsfeld, 5 dage, fra 30. juli til 3. august. Vi besøgte Berleburg Slot og fik rundvisning på selve hovedbygningen. Besøget her sluttede med frokost i Slotskælderen. Næste dag kørte vi ud til Rhinen, til Assmanshausen, hvor vi spiste frokost på hotel ”Unter den Linden”. Frokosten blev serveret på hotellets hyggelige, overdækkede terrasse. Vi gik ombord på en af Rhinflodsbådene og sejlede en times tid og nåede byen Rüdesheim, hvor vi havde et par timer til fri rådighed. 4. dag besøgte vi Barokbyen Fulda. En interessant oplevelse og tiden på egen hånd kunne bruges i den meget store slotspark.

En efterårsudflugt blev det også til. Tirsdag den 4. september kørte vi til Rosenborg Slot i København. Vi var 52 i bussen. Vi blev delt i 2 hold og blev rundvist af et par rigtig gode rundvisere, der fortalte på levende måde om slottets indhold. Besøget sluttede nede i det allerhelligste, nemlig i kælderen, hvor alle de kongelige skatte befinder sig. Meget interessant.

Fra Rosenborg Slot kørte vi til Frederiksberg, hvor vi fik stegt flæsk og persillesovs på Pilekroen. Herefter til Nordisk Film i Valby, hvor vi så udstillingen om Olsenbanden med mere.

Banko

Vi har i det forløbne år haft 13 bankospil, alle gange med tilfredsstillende antal spillere. Vi har hørt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke betaler for at spille banko hos os selv. Det er ikke rigtigt. Vi betaler samme beløb som alle andre.

Bestyrelsesmøder

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Vi har et godt samarbejde med personalet her omkring køkkenet og siger hermed tak for det.

Jeg vil også sige en stor tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og til de medlemmer der giver en hånd med ved oprydningen efter vore arrangementer.

Tak for ordet.