Arrangementer i Cafe Appetit

Sted: Café Appetit, Helsingegården, hvis andet ikke er angivet.

NB: På grund af Coronavirussen i Danmark er vi nødt til at udsætte vores arrangementer i Café Appetit, Helsingegården, indtil videre. Se også nyhedsbreve nedenfor.

Der er ikke planlagt yderligere arrangementer på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona virussen. Det er derfor uvis, hvornår det næste halvårsprogram kan blive omdelt.

Nedenfor kan du se mere information fra Bestyrelsen om situationen.

Nyhedsbrev 8-5-21

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 4-5-21, hvor bestyrelsen har drøftet mulighederne for aktiviteter i efterårsperioden for hurtigt at kunne melde ud om, hvornår vi kan starte op igen. Der har været kontakt til køkkenet på Helsingegården for at høre om deres vurdering af udviklingen, men de tør ikke lægge sig fast på en opstartsdato. Så der kan endnu ikke gives nogen fast udmelding.

Efter regeringens sidste udmeldinger skulle alle restriktioner være bragt til ophør pr. 1-8-21, hvor vi så håber meget på at kunne starte op igen.

Hvis og når der atter starter aktiviteter op, eller hvis der er nyt om udviklingen, vil det blive vist på hjemmesiden. Så I opfordres derfor til at kigge ind på hjemmesiden en gang imellem. Derudover vil der selvfølgelig også blive omdelt breve i postkassen, så snart der kan meldes ud om opstarten. – Som noget af det første vil der skulle afholdes generalforsamling.

Pas godt på jer selv og hinanden 😉

Mange hilsner

Bjarne (Webmaster)


 

Nyhedsbrev, November-december 2020

Klik på "Download fil" for at se Nyhedsbrev, November-december 2020