Bestyrelsen i Pensionistforeningen 2020-21

 • Formand
  Næstformand
  Kasserer
  Sekretær
  Best. medlem
  Best. medlem
  Best. medlem
  Suppleant
  Suppleant
  Revisor
  Revisor
  Revisor suppleant

 • Karsten Olsen
  Eli Andersen
  Jette Søndergaard
  Conni Sørensen
  Jørgen Skov Jørgensen
  Jytte Olsen
  Sigvald Laustsen
  Birthe Hansen
  Jørn Larsen
  Bodil Larsen
  Anne Lohmann Petersen
  Gunni Fog

 • 2965 7204
  4879 5926
  2296 9480
  4028 0782
  2579 7382
  4240 7615
  4879 6586
  2233 1961
  5153 6886
  2926 3479
  2320 4080
  4015 8575